Temel analiz nedir?

Temel analiz, bir varlığın gelecekteki değerini tahmin etmek için varlığın finansal ve ekonomik temellerini inceleme yöntemidir. Bu yöntem, hisse senetleri için kullanılırken, şirketin finansal durumunu, piyasa koşullarını, ekonomik gidişatı ve sektörde olanları gözlemleyerek yapılır. Bu yöntem, gelecekteki kar potansiyelini tahmin etmek için şirketin geçmiş performansını ve gelecekteki performansının belirleyicilerini inceler. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bilanço nedir?

Bilanço, bir şirketin finansal durumunu gösteren bir dokümandır. Bilanço, bir şirketin aktifleri (nakit, alacaklar, stoklar, vb.) ve pasifleri (borçlar, yatırımlar, vb.) arasındaki dengeyi gösterir. Bilanço, genellikle iki bölümden oluşur: Aktif bölümü ve pasif bölümü. Aktif bölümünde şirketin varlıkları listelenir, pasif bölümünde ise şirketin yükümlülükleri ve kaynakları listelenir. Bilanço, genellikle üç aylık dönemlerin sonunda hazırlanır ve şirketin finansal performansının bir göstergesidir. Bilanço yapısı ve alt kalemleri için lütfen tıklayınız.

Gelir tablosu nedir?

Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içerisinde elde ettiği gelirleri ve o dönem içerisinde yapılan giderleri gösterir. Bu sayede işletmenin ne kadar kâr edip etmediği ve finansal durumu hakkında bilgi sahibi olunabilir. ülkemizde muhasebe işlemleri tahakkuk esasına göre yapıldığı için bir alacak henüz alınmasa dahi aktiflerde, bir borç ise henüz ödenmemiş olsa bile pasiflerde yer alır. Bu nedenle gelir tablosu net kar hakkında bilgi verse de firmanın net nakit girdi ve çıktısını gösteremez. Bunun haricinde gelir tablosu, işletmenin faaliyetlerinin ne kadar etkili olduğunu ve işletmenin gelecekteki performansı hakkında tahminler yapmak için kullanılabilir. Gelir tablosu kalemleri için tıklayınız.

Nakit akım tablosu nedir?

Nakit akım tablosu ise, işletmenin nakit akışını gösterir. Bu tablo, işletmenin nakit entegrasyonunu (nakit girişi ve çıkışı) izler. Bu tablo sayesinde işletmenin ne kadar nakit elde ettiği, ne kadar nakit harcadığı, hangi işlemler sonucu nakit girdi veya çıktığı görülebilir. Nakit akım tablosu, işletmenin likidite durumunu ve gelecekteki finansal ihtiyaçlarını tahmin etmek için kullanılabilir. Gelir tablosu net kâr/zarar ve faaliyetin performansını, Nakit Akım Tablosu ise işletmenin nakit pozisyonunu ve gelecekteki nakit ihtiyacını gösterir.